info_magda_02

magda

Przetestuj Get Slim Club
  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze przy ul. Warszawskiej 62, 26-660 Jedlińsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000341010, REGON: 141964846, NIP: 9482546333, w celu:
  Przetestowania programu

  Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w aktywny link wypisu z newsletera. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@noblehealth.pl.

  nag-zobaczpostepy

  tygodnietabelka

  info_magda_05 info_magda_06 piszaonas

  info_magda_19 info_magda_21

  tabelka2magda_pakiet_gold

  info_magda_07
  info_magda_08 info_magda_09 info_magda_10

  info_magda_20

  by Noble Health